Krycie plochy

Systém krytia ľadovej plochy je určený pre zimné štadióny a iné športové haly s ľadovou plochou umožňujúcu jej multifunkčné využitie. Kompaktný povrch s kvalitnou izoláciou umožňuje využívať ľadovú plochu k športovým, spoločenským a komerčným účelom.

Základné informácie:

Zámkový systém „PUZZLE“ zabezpečuje pevné spojenie jednotlivých dosiek na ploche, ktorá dosahuje vynikajúce hodnoty odolnosti v tlaku.

1 ks dosky má rozmer 1760 x 1170 x 38 mm, plocha 2,03 m2, hmotnosť 13 kg a je zložený z dvoch vrstiev.

Vrchnú rovinu tvorí tepelne formovaná ABS doska o hrúbke 3 mm, ktorá zabezpečuje pevný kompaktný povrch vybavený špeciálnym designem proti pošmyknutiu a protipožiarnou vrstvou.

Výhody: pevný, pružný, odolný vysokej záťaži, vrstva – farba a design je možné si vybrať zo vzorkovníka.

Spodné izolačné panely sú skladané po troch vedľa seba, pričom horná krycia doska je s nimi spojená pevnými plastovými šróbami.

Výhody: výborné izolačné vlastnosti, tvarovo stály, neabsorbuje vlhkosť a neprilepí sa k ľadovej ploche, perfektne absorbuje kinetickú energiu, 100 % recyklovateľný.

Izolácia: výborné izolačné vlastnosti materiálu zaručujú optimálnu teplotu na povrchu, účinne tepelne izolujú prekrytú ľadovú plochu a tým znižujú celkové náklady na prevádzku haly.

Manipulácia: Nízka hmotnosť a optimálne rozmery jednotlivých dosiek umožňujú dobrú manipuláciu, rýchlosť a nenáročnosť pokládky a jej následnú demontáž. Pre úspešnú inštaláciu nie sú  potrebné žiadné prípravky, ani náradie.

Bezpečnosť: Izolačná vrstva tlmí nárazy pri došlapovaní a tak napomáhá predchádzať poraneniu kĺbov 
a svalových úponov. Špeciálny protisklzový povrch umožňuje bezpečný pohyb po celej ploche a snižuje riziko zranenia.

Technické parametre

Horná doska

Materiál: TPU/ABS (polyuretan elastomer/akrylnitril-butadien-styren-kopolymer)

Farba: čierná
Objemová hmotnosť podľa ISO 1183: 1090 – 1120 kg/m3 Hmotnosť: 6,7 kg

PTCH (požiarne technické charakteristiky):
Teplota zmeknutia podľa ISO 306: >85 oC,  Teplota rozkladu: >260 oC,  Teplota cudzieho zapálenia: >210 oC,  
Hodnota tepla horenia podľa DIN 51900: 25 – 38 MJ/kg, 
Súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva K: 2,3

Spodná doska

Materiál: PP-E (expandovaný polypropylen)
Farba: tmavo šedá až čierná,  Objemová hmotnosť: 70 – 80 kg/m3
Hmotnosť: 5,7 kg PTCH podľa ČSN 64 0149 (ISO 871):
Teplota vzplanutia: 335 oC
Teplota vzplanutia: 400 oC PTCH podľa ČSN ISO 1928:
Spalné teplo: 46,09 MJ/kg
Súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva K: 2,6
Počet dosiek na ploche 1800 m2: cca. 900 ks
Hmotnosť dosiek na ploche 1800 m2: cca. 11 250 kg
Zaťažiteľnosť: 0,25 MPa (príklad: zaťažiteľnosť nohy stojanu o priemere 105 mm je 220 kg, zaťažiteľnosť nohy stojanu 200 x 200 mm je 1 019 kg)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,044 W/mK
Tepelný odpor: 0,916 m2K/W
Klasifikácia podľa reakcie na oheň v súlade s článkom 11.3 normy
ČSN EN 13501-1:2002: Efl
Požiarné zaťaženie pn: 15 kg/ m2
Vhodné hasivo: doporučujeme strednú alebo ťažkú penu, trieštený vodný prúd alebo vodnú hmlu. Drobné vzplanutia je možné likvidovať vodným, penovým alebo práškovým hasiacím prístrojom.