Mantinely

Typ mantinelu a príslušenstvo

Ochranný , bezpečnostný , mantinel je v prevedení HOKEJ-SPORT TYP CANADA ( BEZ nosných oceľových stĺpikov skiel , sklo je fixované len v mantinely ) , a tedy v súlade so všetkými trendmi v dnešnom ľadovom hokeji .

Mantinel pre ľadový hokej

Dodávka mantinelu pre ľadový hokej splňuje predpisy IIHF , ČSLH a SZLH . Mantinel je osadený priamo na rovnej chladenej ploche a je kedykoľvek demontovateľný .

Technické parametre

Ľadová plocha 56 ,00 x 26 ,00 m
Rádius oblúkov 8 , 5 m
Výška hradenia 1250 mm
Vrátka šírky 1000 mm 6 ks
Vráta rolba 3000 mm 1 ks
Celková dĺžka hradenia 150 bm

Technický popis jednotlivých dielov

Kotevné prvky mantinelu

špeciálne kotevné dosky v úprave podľa stavebnej časti , zamerané a osadené po obvode mantinelu

Povrch. úprava : horná časť kotiev – žiarový zinok

Panely s obložením

masívné , zdvojené , navzájom vymeniteľné ( modul 2 m ) panely ktorých základom sú oceľové rámy z jackelov , potiahnuté vysoko pevnými a proti UV žiareniu odolnými doskami z Polyethylenu PE bielej farby , hrúbka 10 mm ( materiál je zafarbený v celej sile ) , všetky technologické otvory sú zaslepené plastovými zátkami , v príslušných miestach sú vyznačené stredové , tretinové a bránkové čiary , spojovací materiál nenarušuje hladký povrch obloženia.

Panely sú upravené tak , aby boli spájané bez nosných stĺpikov mantinelu

Nosné oceľové rámy mantinelu sú , oproti typu 2000 , doplnené špeciálnymi , pozinkovanými , prítlačnými elementami , masívnymi výztuhami , umožňujúce montáž ochranných skiel bez oceľových nosných profilov ( stĺpikov )

Povrch. úprava :

  • žiarový zinok – oceľ. konštrukcia
  • galvanický zinok – spojovací materiál

Vráta rolby a vrátka pre vstup hráčov

obsahujú  závesy klavírového typu , zatvárací mechanizmus je ľahko ovládateľný , vráta sú pre ľahšiu manipuláciu doplnené pojazdovými kolesami.

Madla

horné zakončenie obvodu mantinelu , vysoko pevný a proti UV žiareniu odolný Polyethylen PE červenej ( modrej ) farby , hrany zaoblené R 10 , spojovací materiál nenarušuje hladký povrch madla.

Povrch. úprava : galvanický zinok ( spojovací materiál ).

Okopové lišty

vysoko pevný a proti UV žiareniu odolný Polyethylen , žltej farby , rozmery : 2000 x 200 x 10 mm , horná hrana zaoblená rádiusom R 10 , spojovací materiál so zapustenou hlavou nenarušuje hladký povrch lišty.

V prípade montáže krytov reklamy je v lište vyfrézovaná drážka , fixujúca dolnú časť krycej dosky

Povrch. úprava : galvanický zinok ( spojovací materiál ).

Typ ochranného bezpečnostného skla

Ochranné , bezpečnostné , sklo je v prevedení HOKEJ-SPORT TYP CANADA ( BEZ nosných oceľových stĺpikov skiel , sklo je fixované len v mantineli ) , a teda v súlade so všetkými trendmi  v dnešnom ľadovom hokeji .

Stavba ochranných bezpečnostných skiel

Dodávka ochranných skiel pre ľadový hokej spĺňa predpisy IIHF , ČSLH a SZLH . Stavba skiel je osadená vo výške špecifikovaného mantinelu a je kedykoľvek demontovateľná .

Charakteristickým znakom stavby ochranných skiel u mantinela typu CANADA je absencia nosných oceľových stĺpikov skiel , prítlačných líšt a gumových tesniacich profilov .

Technické parametre

Výška zasklenia :
priestor za bránkami vrt. oblúku 1600 mm
dlhé rovné časti 800 mm
priestor striedačiek bez zasklenia

Technický popis jednotlivých dielov

Ochranné sklá – priestor za bránkami (rovná krátka časť)

tvrdené bezpečnostné sklá FLOAT (šírka 15 mm , rozmery podľa umiestenia skla) , zapustené v mantineli , kde sú fixované špeciálnymi prítlačnými elementami, v hornej časti sú sklá spojené pomocou priehľadných ( polycarbonát ) spojok, ktoré zabraňujú vibráciám jednotlivých skiel chránených v špeciálnych pryžových profiloch .

Ochranné sklá – dlhé rovné strany + oblúky mantinelu

tvrdené bezpečnostné sklá FLOAT (šírka 15 mm , rozmery podľa umiestenia skla) , zapustené v mantineli , kde sú fixované špeciálnymi prítlačnými elementami, v hornej časti sú sklá spojené pomocou priehľadných ( polycarbonát ) spojok, ktoré zabraňujú vibráciám jednotlivých skiel chránených v špeciálnych pryžových profiloch .

Krytie reklám

Dodávka priehľadného poťahu mantinelu na bázy polycarbonátu , zabraňujúci neustálym opravám reklamných nápisov

Technické parametre

Dĺžka zakrytia 150 m
Výška zakrytia cca 1050 mm

Technický popis jednotlivých dielov
Polycarbonát hrúbka 3 mm

Krycia doska je v hornej časti uchytená pomocou prítlačnej lišty z Polyethylenu PE , bielej farby , dole je osadená v drážke okopovej lišty , spojovací materiál nenarušuje hladký povrch poťahu .

Povrch. úprava : galvanický zinok ( spojovací materiál ).

Ochranná sieť

Technické parametre

Rozmer siete 2 ks – 36 x 4 m

Technický popis jednotlivých dielov
Ochranná sieť

materiál strojovo sieťovaný Polyamid , farba čierna , veľkosť oka 40 x 40 mm , hrúbka šnúrky 2 , 3 mm , komplet vrt. karabiniek , napínacích šróbov

Ohradenie a zasklenie striedačiek pre hráčov

Dodávka a montáž ohradenia a zasklenia striedačiek pre hráčov spĺňa predpisy IIHF , ČSLH a SZLH . Ohradenie je osadené v rovine chladenej dosky ( výška podľa mantinelu ) a je kedykoľvek demontovateľné. 
Zasklenie je osadené v špecifikovanom ohradení a je kedykoľvek demontovateľné . Charakteristickým znakom zasklenia u striedačiek typu CANADA je absencia nosných oceľových stĺpikov skiel , prítlačných líšt a gumových tesniacich profilov .
Technické parametre

Dĺžka ohradenia 2 x 12 m
Šírka ohradenia 1,5 m
Výška ohradenia 1250 mm
Celková dĺžka ohradenia 30 bm
Výška zasklenia
Zvislá časť 800 mm

Technický popis jednotlivých dielov
Kotevné prvky mantinela
špeciálne kovové hmoždiny typu HILTI – nosnosť podľa dodaného statického výpočtu Povrch. úprava : galvanický zinok
Panely s obložením
masivné , navzájom vymeniteľné ( modul 2 m ) panely ktorých základom sú oceľové rámy z jackelov , potiahnuté vysoke pevnými a proti UV žiareniu odolnými doskami z Polyethylenu PE bielej farby , hrúbky 8 mm , všetky technologické otvory sú zaslepené plastovými zátkami , spojovací materiál nenarušuje hladký povrch obloženia.

Panely sú upravené tak , aby boli spájané bez nosných stĺpikov mantinela

Nosné oceľové rámy mantinelu sú , oproti typu 2000 , doplnené špeciálnymi , pozinkovanými , prítlačnými elementami , masivnými výztuhami , umožňujúce montáž ochranných skiel bez oceľových nosných profilov ( stĺpikov )

Povrch. úprava :
žiarový zinok – oceľ. konštrukcia
galvanický zinok – - spojovací materiál

Vrátka pre vstup hráčov


Povrch. úprava : galvanický zinok .

Madla

horné zakončenie obvodu mantinelu , vysoko pevný a proti UV žiareniu odolný Polyethylen PE červenej ( modrej ) farby , hrany zaoblené R 10 , spojovací materiál nenarušuje hladký povrch madla.

Povrch. úprava : galvanický zinok ( spojovací materiál ).

Ochranné sklá

tvrdené bezpečnostné sklá FLOAT (šírka 15 mm , rozmery podľa umiestenia skla) , zapustené v mantineli , kde sú fixované špeciálnymi prítlačnými elementami, v hornej časti sú sklá spojené pomocou priehľadných ( polycarbonát ) spojok, ktoré zabraňujú vibráciám jednotlivých skiel

Na atypické rozmery je použitý Acryllát , prípadne je možné dodať tiež zo skla .

Ohradenie a zasklenie trestných lavíc a priestorov pre časomeračov

Dodávka ohradenia a zasklenia trestných lavíc a priestorov pre časomeračov spĺňa predpisy IIHF , ČSLH a SZLH . Ohradenie je osadené v rovine chladenej dosky ( výška podľa mantinela ) a je kedykoľvek demontovatelné .

Charakteristickým znakom zasklenia u striedačiek typu CANADA je absencia nosných oceľových stĺpikov skiel, , prítlačných líšt a gumových tesniacich profilov .

Technické parametre

Dĺžka ohradenia 2×4 + 5,5m
Šírka ohradenia 1,5 m
Výška ohradenia 1250 mm
Celková dĺžka ohradenia 19 bm
Výška zasklenia
Zvislá časť : 800 mm

Zvýšené podlahy do priestoru striedačiek , trestné lavice a časomiery

Dodávka zvýšených podláh ( pódií ) pre ľahší vstup hráčov a korčuľujúcej verejnosti na ľadovú plochu . Zvýšené podlahy sú osadené vo výške 200 mm nad rovinou chladenej dosky a sú kedykoľvek demontovatelné .

Technické parametre

Veľkosť podlahy do priestoru striedačiek 36 m 2
Veľkosť podlahy do priestoru tr. lavíc a časomiery 21 m 2
Modul jednotlivého dielu podlahy : 1000 x 2000 x 200 mm

Technický popis jednotlivých dielov
Zvýšené podlahy
konštrukcia sa skladá z kovovej časti : nosného jackelu  a drevenej pochôdznej časti : špeciálného odolného plastu hrúbky 20 mm

Povrch. úprava :
žiarový zinok – oceľ. konštrukcia
galvanický zinok – - spojovací materiál

Lavice pre hráčov

Dodávka lavíc pre hráčov , zaručuje okrem dlhej životnosti aj pohodlné sedenie pre odpočívajúcich hráčov , lavice sú osadené na zvýšených podlahách ( príp. na betóne ) a sú kedykoľvek demontovateľné .

Dĺžka lavíc v priestore striedačiek : 2×10 m
Dĺžka lavíc v priestore tr. lavíc a časomiery : 3×3 m
Modul jednotlivého dielu lavice : 3 m

Technický popis jednotlivých dielov
Lavice pre hráčov
robustná konštrukcia sa skladá z kovovej časti : nosného jackelu a vlastnej sedacej časti vyrábanéj z Polyethylenu PE červenej ( alebo modrej ) farby

Povrch. úprava :
žiarový zinok – oceľ. konštrukcia
galvanický zinok – - spojovací materiál

Pokrytie hráčského priestoru krycím povrchom

Dodávka pokrytia hráčských priestorov špeciálnym krycím povrchom umožňujúci pohyb v týchto priestoroch na korčuliach bez poškodenia zvýšených podláh . Krycí povrch je možné dodať v niekoľkých farebných odtieňoch ( modrá , šedá , čierna , hnedá ) a je kedykoľvek demontovatelný.

Technické parametre

Rozmer 1 ks cca 400 x 400 – tvar puzzle
Hrúbka krycieho povrchu 10 mm
Veľkosť pryžového povrchu
Priestor striedačiek 36 m 2
Priestor tr. lavíc a časomiery 21 m 2

Technický popis jednotlivých dielov
Krycí povrch
jednotlivé , navzájom vymeniteľné dosky tvaru puzzle ( umožňujúce v prípade poškodenia  vymeniť iba požadovaný  jediný kus. ) fixované.  Pri výrobe sú použité špeciálne zmesi gumy , PVC a plastu , odolávajúce korčuliam a zaisťujú tak dlhú životnosť celého povrchu .

Bránky pre ľadový hokej

Dodávka bránok , sietí a chráničov pre ľadový hokej , typ schválený IIHF

Technické parametre

Rozmer bránky : podľa pravidiel IIHF
Počet kusov : 2

Technický popis jednotlivých dielov

Bránka
kovová konštrukcia ( rozmery materiálu – podľa pravidiel IIHF ) v kombinácii bielej a červenej farby , dodávka s pružnými alebo pevnými hrotmi. 
Povrch. úprava : špeciálna prášková , vypaľovacia farba

Chrániče podpier , ochranná sieť
chrániče podpier ( dvojitá nánosová plachtovina s výplňou ) – rychlozapínanie na suchý zips , ochranná sieť – Polyethylen hrúbky 4 mm , veľkosť oka 40 x 40 mm, ochrana siete pred prerezaním korčulou – silnostenná plachtovina