CENTRUM HUPRO

Cena: od 4 590 000 Eur bez DPH NA KĽÚČ     

BLOK S CHLADENOU A MRAZENOU HALOU, CHLADENÝMI PREDSIEŇAMI A SOCIÁLNO ADMINISTRATÍVNYM ZAZEMÍM
KAPACITA DO 2 x 4000 PALIET EU

TECHNICKÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA:

1. Chladiareň – priestorová teplota +4°C

Hala chladiarne bude chladená pomocou nepriameho chladiaceho zariadenia. Chladiaca jednotka typu kvapalina-kvapalina bude v strojovni chladenia. Rozvod chladu po hale bude vedený pomocou nemrznúcej kvapaliny (napr. MEG 15%) izolovaným potrubným systémom. Jednotlivé chladiče s axiálnymi ventilátormi budú zavesené pod stropom haly a budú vybavené regulačnými armatúrami (guľovým ventilom s elektropohonom).

2. Mraziareň – priestorová teplota -20°C

Hala mraziarne bude chladená pomocou priameho chladiaceho systému. Združená chladiaca jednotka bude umiestená v strojovni chladenia. Rozvod chladiva po hale bude prevedený nerezovým a medeným potrubím. Jednotlivé výparníky s axiálnymi ventilátormi budú zavesené pod stropom haly.

3. Strojovňa chladenia

V strojovni chladenia bude umiestená chladiaca jednotka typu kvapalina-kvapalina pre chladiareň, združená jednotka s vodou chladeným kondenzátorom pre mraziareň, tepelné čerpadlo kvapalina-kvapalina, hydraulické vybavenie kvapalinových okruhov, elektro a MaR rozvádzače a ďalšie povinné vybavenia.
Tepelné čerpadlo bude zapojené tak, aby využívalo kondenzačné teplo z oboch chladiacich strojov. Teplo dodané tepelným čerpadlom bude použité pre potreby TZB (ohrev TV, UT, VZT atd.) administratívne časti.
Pre odvod prebytočného, nespotrebovaného, kondenzačného tepla je navrhnutý suchý chladič, ktorý bude umiestnený vo vonkajšom prostredí.
celkový príkon 600kW
spotreba el. cca 180000 kWh mesačne

PROJEKTOVANIE A POVOLENIA ÚRADOV

V cene sú zahrnuté všetky náklady na vývoj projektu ako aj projekčné výkony a  inžinierska činnosť – zastupovanie pred úradmi za účelom získania právoplatného stavebného povolenia až do kolaudácie a vrátane kolaudácie (oznam o ukončení stavby).

REALIZÁCIA STAVBY

1. Zakladanie:
podľa požiadaviek statiky

2. chladená / mrazená hala:
montovaná samonosná hala systém HUPRO®, montáž haly HUPRO®, spojovací materiál, parapety, kotviaci materiál, vetráky bočné, aktívne strešné vetráky, rohové lišty hala/čelo, čelá haly s minerálnou izoláciou hr. 300mm + trapéz, minerálna izolácia konštrukcie haly HUPRO® hr. 300mm + trapéz,
priemyselná podlaha na izolovanej železobetónovej doske.

3. Chladené predsiene
2x montovaná oceľová hala kotvená na betónovej doske (zakladanie podľa požiadaviek statiky) opláštenie sendvičovými PUR panelmi hr.200mm. Loading dock – 6 x automatická brána pre každú predsieň. Výplne stavebných otvorov – okná a dvere z plastových profilov s termoizolačným trojsklom / plnou výplňou. Deliace steny a priečky z betónových tvárnic s náterom. Dodané a osadené zariadenia TZB vrátane sanitárneho vybavenia (ready to use).

4. sociálno-administratívne zázemie
dvojpodlažná montovaná oceľová budova, stropná konštrukcia – betónová doska na oceľovom trapézovom plechu. Opláštenie obvodových stien a strechy – PUR panel hr.120mm vnútorný povrch obvodového plášťa – sadrokartónové dosky, interiérová farba. Deliace priečky – sadrokartónové hr. 125 mm / murované z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm. Dodané a osadené zariadenia TZB vrátane sanitárneho vybavenia. Dodané a osadené podlahové krytiny (ready to use).

5. Kúrenie/chladenie/vetranie
kompletné vybavenie vrátane centrálneho automatického ovládania/ovládanie na diaľku resp. cez internet prostredníctvom mobilu alebo tabletu.

6.Elektroinštalácia
kompletné vybavenie vrátane lámp/svietidiel/vypínačov/zásuviek POZOR !! Napojenie na príkon min.600 kW nie je k dispozícii a musí zaobstarať kupec/dodávateľská spoločnosť.

7. regálový systém
v cene je zahrnutá dodávka a montáž regálového systému NEDCON s maximálnou kapacitou 4000 paliet EU na jednu halu a manipulačná technika – 2 ks elektrických vysokozdvižných vozíkov vrátane nabíjacej stanice

8.spevnené plochy.
Cena zahŕňa vybudovanie spevnených plôch a cestných komunikácií vrátane príjazdov k nakladacím rampám a vybudovanie odstavných plôch a parkovacích miest v celkovej výmere 3750m²

Cena zahŕňa všetky hore uvedené body 1 až 8 vrátane dodávky na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska.

Cena nezahrňuje:
Pozemok – kúpu a vedľajšie kúpne náklady, meranie, hydrogeologický prieskum
Zariadenie a vybavenie kancelárií, kuchyne, mobiliár šatní zamestnancov, areálové oplotenie a vonkajšie osvetlenie spevnených plôch, vybudovanie vonkajších objektov vrátnic a zabezpečovacích služieb.

Záruka:
ZÁRUKA 5 rokov na celú stavbu a technológiu
Záruka 25 rokov na halový systém HUPRO